Over NAR-Gatherings

 

Zo nu en dan worden er NAR-zaken besproken en besloten. Hét moment daarvoor is onze jaarlijkse vergadering ergens in januari. Verder overleg vindt plaats in de wandelgangen en andere bospaden.

Ergens hebben we besloten tot twee Gatherings per jaar:

- Hemelvaartsdag en volgende: do.-zo. (meestal in mei)

- 3de weekend van september: vr.-zo. - Zo weten we in ieder geval tot 2012 wanneer de Gatherings zijn.

Nu is het niet zo dat er een bestuur en/of activiteitencommissie is, welke die gatherings organiseert. Dat zou jij net zo goed kunnen zijn als die ander. Binnen NAR is weliswaar sprake van ‘iets’ van hardere kern, van waaruit dingen gebeuren, maar die kern mag groeien, natuurlijk. We streven ernaar afwisselend België, dan Nederland te bezoeken, maar zijn daarin volledig afhankelijk van wie het initiatief neemt tot wat en waar.

(Zie Check-list voor een Gathering-plek)

 

Voor zo’n Gathering heb je al gauw een stukje grond nodig ter grootte van een half voetbalveld (± Heijen) of meer, bereikbaar en berijdbaar voor woonwagens en busjes. Drinkwater is een must. Toilet(ten) zijn prettig, maar met een schepje het bos in gaat ook. Dit is een minimum. Een vuurplek is zeer wenselijk en wasgelegenheid of douche mooi meegenomen …

Plekken waar je zó vooruit kan met een groep ‘nomaden’ zijn er niet zoveel. Met wat vergoeding in de vorm van kampeergeld valt er links en rechts toch wel wat te regelen. Kinderen gratis, altijd!

In eerste instantie is zo’n Gathering een voor-en-door-Narren-verhaal: we hebben een plek en wat er verder gebeurt is afhankelijk van wie komt en wat doet. Er zit veel talent op veler gebied binnen NAR, zie lijst! Natuurlijk ligt het helemaal bij diegenen die een gathering organiseren, hoeveel werk ze erin willen steken en wat ze aan willen bieden aan bezoekers. Alles navenant!

Bezoekers hoeven niet per se lid te zijn. Introducés zijn welkom, zo ook leden van sympathiserende organisaties en mensen met een oprechte interesse. Publiciteit rondom NAR-Gatherings gaat uitsluitend via ’t Narrenschip en narnar.org. Zo houden we het zoveel mogelijk des NARs. Om te weten wat dát inhoudt, moet je dát maar eens komen beleven! Weinig regels, echter één afspraak staat al vanaf het begin: we willen geen alcoholverkoop op een Gathering. Dit om excessen van ‘doorjeppen’ aan de bar te voorkomen. Niks tegen een goed glas wijn en zo, je zal dat zelf mee moeten brengen, en vervolgens geldt: op = op.

Onze Gatherings zijn een gebeuren waar het ook voor kinderen een prettig en veilig verblijven is.

Ga er verder van uit dat je in eerste instantie overal zelf voor moet zorgen: natje, droogje én toiletpapier.

Met name een reiziger weet zich als gast te gedragen.

Over Honden:

Honden doen wat honden doen. Territoriumafbakening bijvoorbeeld. In de praktijk betekent dat effe zeiken tegen alles wat zich maar aandient. ’n Boom, net zo makkelijk ’n tent, koelbox etc.

Rangorde moet worden vastgesteld. Gaat vaak met gegrom, gesnauw, geweld. Voelt gewoon klote. Kleine kinderen worden door honden nog wel eens als lager in de ‘pikorde’ gezien en als zodanig bedreigd. Kinderen van slag of erger... Ook wanneer er niets gebeurt zijn ouders nerveus: gaat dat wel goed met die honden? Niet relaxed...

Wat moet je nog zeggen over hondenstront?!

=DADOENDIE=

Als het niet anders kan en je hond moet mee, draag dan je verantwoordelijkheid.

O Ja, kampvuur belangrijk, nooit genoeg hout, dus graag.....

Zoietsvanongeveer.

Mocht je dus ergens zo’n plek weten, iemand kennen die wel geneigd is tot …, gooi daar dan eens een balletje op! Vanuit die ‘hardere’ kern zijn altijd wel wat mensen te vinden die maar wat graag een dag of wat eerder komen en later gaan, om mee te bouwen en op te breken.

Bij iedere Gathering hoort een stukje in ’t Narrenschip over het waar, wanneer en eventueel wat en door wie. Een gedegen routebeschrijving is daarin belangrijk. De kopij voor de Hemelvaartsgathering moet binnen zijn vóór 1 februari, die voor de september-Gathering vóór eind mei.

Gooi je plannetjes in het wandelgangencircuit c.q. meld ze bij de redactie België of Nederland. Van het een komt het ander.

Het kan gebeuren dat er geen initiatief tot een Gathering is genomen voordat het boekje uitkomt. De kans is groot dat er toch een bijeenkomst zal zijn, ergens … Zoals gezegd, de data staan vast. Houd vervolgens narnar.org in ’t snotje voor de locatie.

Nuff said, tot … dan!

Check-list voor een Gathering-plek:

- minstens een half voetbalveld groot, liefst groter: een NAR-Gathering brengt toch op z'n minst 50 mensen samen, en soms meer dan 100

- beschikbaar voor ongeveer en maximum twee weken (= opbouwen en opruimen van het kamp inbegrepen)

- bereikbaar en berijdbaar voor woonwagens en bussen

- drinkwater in de buurt is een must

- toiletten zijn prettig, maar met een schepje het bos in gaat ook

- wasgelegenheid of douche is mooi meegenomen maar niet noodzakelijk

- een centrale vuurplek mogen maken is zeer wenselijk

- bodemgesteldheid: is het terrein berijdbaar, ook als het veel regent/geregend heeft? Als het er drassig kan zijn, zijn er tractors nodig om bussen weg te trekken!

- prijs: maximum 3,5 euro per persoon per festivaldag (deels voor terreineigenaar, deels voor de directe kosten, zoals toiletpapier e.d.), kinderen gratis

Home