Lid worden van het Netwerk Alternatieve Reizigers?
rusten in het grasland

Leden betalen een contributie van 15 euro per jaar voor twee personen die een economische eenheid vormen; thuiswonende minderjarige kinderen zijn gratis lid. Je betaalt 15 euro voor het lidmaatschap, het boekje is gratis.

Je bent lid voor het lopende jaar zodra de betaling binnen is, en:
- je krijgt de ledenlijst (+ eventuele aanvullingen) en het boekje dat op dát moment actueel is (zolang de voorraad strekt);
- je bent, bij betaling vanaf de Herfst-Gathering (3de weekend september), ook lid voor het jaar daarop.

Een bestaand lidmaatschap wordt in de regel hernieuwd tussen 't novembernummer (begin november) en 31 december.

Lid worden van het NAR doe je:

1. én door opgave van:

  • voor- en achternaam
  • adres
  • telefoon
  • email-adres
  • wellicht je website
  • een beschrijving: wat je bent of wilt, wat je van het NAR verwacht, waarmee je zou kunnen helpen.

a) bij voorkeur per e-mail aan "administratienarnar.org", of
b) Coosje de Wit, Marnixkade 105 III, 1015 ZK Amsterdam, Nederland

2. én door betaling van € 15,- per jaar op:

Rekeningnummer in nederland:

  • IBAN: NL53 TRIO 0390391395

of overboeken vanuit het buitenland:

  • IBAN: NL53 TRIO 0390391395
  • BIC: TRIONL2UXXX

t.n.v. Netwerk Alternatieve Reizigers
Maastricht (NL)

telkens met de vermelding: "NAR-lid + jaar + naam én postadres"

Zodra je lid bent ontvang je 2x per jaar (in de lente en in de herfst/winter) 't Narrenschip, 2x per jaar een uitnodiging voor de gathering en in de lente ook de lijst van leden + vrije en meewerkplaatsen.

Daarnaast kun je toegang krijgen tot de facebook pagina van het N.A.R. Dit kan alleen op uitnodiging van een mede NAR-lid. Geef indien je dit wenst daarom ook je facebooknaam op bij de lidmaatschapsaanvraag zodat wij je kunnen uitnodigen

Wil je alsjeblieft altijd je volledige postadres meedelen als je lid wordt of je lidmaatschap vernieuwt? Wij hebben (nieuwe) leden zonder adres... daar kunnen we dus geen Narrenschip naar sturen...

Groepen (woongroepen, verenigingen, vrije en/of meewerkplaatsen) kunnen alleen onder de groepsnaam/terreinnaam/verenigingsnaam lid worden.

Wie onder eigen naam vermeld wil worden, moet persoonlijk lid worden – als er verschillende groepsleden NAR-lid willen worden, gelden de voorwaarden zoals hierboven beschreven voor "Leden".

De leden van om het even welke groep kunnen dus altijd op persoonlijke titel lid worden; als groep kan dat alleen onder de groepsnaam.

Vrije en meewerkplaatsen die geen lid zijn, krijgen jaarlijks het maartnummer + namenlijst van de NAR-leden, om het contact te onderhouden (met een briefje om feedback te geven en de mogelijkheid om wijzigingen door te geven). Vooral dat maartnummer biedt ruimte en aandacht aan vrije en meewerkplaatsen om zich voor te stellen, en aan NAR-leden om hun ervaringen met vrije en meewerkplaatsen te delen.

Voor alle leden geldt natuurlijk dat er ruimte in het narrenschip is als ze iets willen delen. We vinden het altijd erg leuk om over avonturen te lezen, of tips te krijgen en hoe meer er ingezonden wordt hoe dikker het narrenschip kan zijn. En daar worden alle narren weer blij van. Dus, wil je helpen het narrenschip te vullen? Kopij kan via mail gestuurd worden, of per post. Zie hier de details

Vrije plaatsen zijn lid als ze 10 euro betalen (zij bieden de 'gewone' leden al een plek, vandaar), de vrije & meewerkplaatsen en meewerkplaatsen betalen voor een lidmaatschap gewoon 15 euro.

Je zou 'lid zijn' ook kunnen vertalen als 'mogelijke gebruiker zijn van een NAR-plaats'. 'Lid' en 'plaats' is dus niet hetzelfde! Je bent lid als je lidmaatschap betaald hebt (zie boven).

Enkele voorbeelden:
  - als je alleen 'plaats' bent, en geen 'lid' (dus niet betaald hebt), krijg je jaarlijks het maartnummer en word je enkel als 'plaats' op de ledenlijst vermeld;
  - als je tegelijk 'plaats' én 'lid' bent, en je wilt geen 'lid' meer zijn, en tegelijk ook als 'plaats' geschrapt worden, moet je dat even laten weten, anders blijf je in de ledenlijst als 'plaats' vermeld staan.

Zodra je lid bent ontvang je 3x per jaar (maart, juli, november) 't Narrenschip, en in maart ook de lijst van leden + vrije en meewerkplaatsen.

Ook bij vernieuwen je volledige postadres meedelen (af het adres van degene waar je voor betaald...)

Als je eens wilt zien hoe 'n Narrenschip eruit ziet kun je op deze link een (oud) exemplaar vinden:'t Narrenschip

Niet vragen - gewoon doen!

als het niet mag hoor je het vanzelf wel ~ Ome Cor

wild dansen voor het gipsy draaiorgelwoonwagen