Over NAR-Gatherings
gathering in een weiland

Zo nu en dan worden er NAR-zaken besproken en besloten. Hét moment daarvoor is onze jaarlijkse vergadering ergens in januari. Verder overleg vindt plaats in de wandelgangen en andere bospaden.

Ergens hebben we besloten tot twee Gatherings per jaar:

- Hemelvaartsdag en volgende: do.-zo. (meestal in mei)

- 3de weekend van september: vr.-zo.

Nu is het niet zo dat er een bestuur en/of activiteitencommissie is, welke die gatherings organiseert. Dat zou jij net zo goed kunnen zijn als die ander. Binnen NAR is weliswaar sprake van 'iets' van hardere kern, van waaruit dingen gebeuren, maar die kern mag groeien, natuurlijk. We streven ernaar afwisselend België en Nederland te bezoeken, maar zijn daarin volledig afhankelijk van wie het initiatief neemt tot wat en waar.

Voor zo'n Gathering heb je al gauw een stukje grond nodig ter grootte van een half voetbalveld of meer, bereikbaar voor en berijdbaar door woonwagens en busjes. Drinkwater is een must. Toilet(ten) zijn prettig, maar met een schepje het bos in gaat ook. Dit is een minimum. Een vuurplek is zeer wenselijk en wasgelegenheid of douche mooi meegenomen … Ook wordt er meestal live muziek gemaakt. Dat moet voor de omgeving natuurlijk in orde zijn.

Plekken waar je zó vooruit kan met een groep 'nomaden' zijn er niet zoveel. Met wat vergoeding in de vorm van kampeergeld valt er links en rechts toch wel wat te regelen. Kinderen gratis, altijd!

In eerste instantie is zo'n Gathering een voor-en-door-Narren-verhaal: we hebben een plek en wat er verder gebeurt is afhankelijk van wie komt en wat doet. Er zit veel talent op veler gebied binnen NAR, zie lijst! Natuurlijk ligt het helemaal bij diegenen die een gathering organiseren, hoeveel werk ze erin willen steken en wat ze aan willen bieden aan bezoekers. Alles navenant!

Bezoekers hoeven niet per se lid te zijn. Introducés zijn welkom, zo ook leden van sympathiserende organisaties en mensen met een oprechte interesse. Publiciteit rondom NAR-Gatherings gaat uitsluitend via 't Narrenschip en narnar.org. Zo houden we het zoveel mogelijk des NARs. Om te weten wat dát inhoudt, moet je dát maar eens komen beleven! Weinig regels, echter één afspraak staat al vanaf het begin: we willen geen alcoholverkoop op een Gathering. Dit om excessen van 'doorjeppen' aan de bar te voorkomen. Niks tegen een goed glas wijn en zo, je zal dat zelf mee moeten brengen, en vervolgens geldt: op = op.

Onze Gatherings zijn een gebeuren waar het ook voor kinderen een prettig en veilig verblijven is.

gipsywagon

Ga er verder van uit dat je in eerste instantie overal zelf voor moet zorgen: natje, droogje én toiletpapier.

Met name een reiziger weet zich als gast te gedragen.

Over Honden:

Wij van het NAR begrijpen dat honden bij de familie horen, en daarom zijn de honden welkom.

Echter doen honden wat honden doen, zoals territorium afbakenen, blaffen en hun behoeftes. Omdat er ook kleine kinderen spelen op het terrein, vragen wij wel om een paar simpele dingen.

- Als honden op het terrein hun behoeftes loslaten is de eigenaar verantwoordelijk voor het opruimen.
- Ook willen niet alle mensen dat de honden los lopen zonder enige visie op de hond, daar mee bedoelende: Het baasje of vrouwtje moet de hond in de gaten houden en niet andere NAR leden.
- De eigenaar kent de hond het beste en weet of zijn/haar hond territoriaal is. Hou hem in zo'n geval aan de lijn en zorg dat het goed gaat.

Niet alle honden zijn hetzelfde, de meeste zijn heel vrolijk en zijn iedereens vriend.
Maar laat niet de hond die territoriaal is het verpesten voor de NAR leden en andere lieve honden.

In het kort:
- We nemen aan dat het een mensenvriend is!
- Drukke kindjes hebben voorrang op 'loslopen' :)
- We gaan ervan uit dat je ten allen tijden aanspreekbaar bent en hem buiten het terrein z'n keutels laat doen!"

gezellig rond het kampvuur

 

Mocht je dus ergens zo'n plek weten, iemand kennen die wel geneigd is tot …, gooi daar dan eens een balletje op! Vanuit die 'hardere' kern zijn altijd wel wat mensen te vinden die maar wat graag een dag of wat eerder komen en later gaan, om mee te bouwen en op te breken.

Bij iedere Gathering hoort een stukje in 't Narrenschip over het waar, wanneer en eventueel wat en door wie. Een gedegen routebeschrijving is daarin belangrijk. De kopij voor de Hemelvaartsgathering moet binnen zijn vóór 1 februari, die voor de september-Gathering vóór eind mei.

Gooi je plannetjes in het wandelgangencircuit c.q. meld ze bij de redactie België of Nederland. Van het een komt het ander.

Het kan gebeuren dat er geen initiatief tot een Gathering is genomen voordat het boekje uitkomt. De kans is groot dat er toch een bijeenkomst zal zijn, ergens … Zoals gezegd, de data staan vast. Houd vervolgens narnar.org in 't snotje voor de locatie.

O Ja, kampvuur belangrijk, nooit genoeg hout, dus graag.....

Nuff said, tot … dan!

Niks moet,

Niksen mag!

gitaar les