Tijdschrift 't Narrenschip

 

Dit is een uitgave van het Netwerk Alternatieve Reizigers NAR.

Het is ontstaan uit een privé-initiatief dat doorgroeide tot een organisatie die zich wil inzetten voor allen die op 'ongewone' wijze 'onderweg' zijn en mensen die hen gastvrij willen ontvangen.

't Narrenschip verschijnt 3x per jaar: begin maart, juli en november. De sluitingsdatum voor inzendingen is 1 februari, 1 juni, 1 oktober. Een proefnummer (€ 5,-) kun je aanvragen met vermelding van je naam en adres op administratie@narnar.org, of downloaden via deze link: 't Narrenschip

Reclame wordt niet opgenomen of meegestuurd met 't Narrenschip.

Tijdschrift 't Narrenschip niet ontvangen???
Mail dan even naar info@narnar.org of stuur een briefje onder vermelding van je naam, adres en woonplaats naar:

Jo Frenssen, Jean Morjaustraat 18, bus 3; 1070 Anderlecht, Belgie

We hebben nog steeds een lijstje met namen van leden waar we geen adres van hebben.

 

        home