Wat is het Netwerk Alternatieve Reizigers?

 

Karl Wouters (Tielen, B) liet in de zomer van 1999 het NAR het levenslicht zien, samen met enkele andere oer-Narren, vanuit de bekommernis plaatsen en rondtrekkende mensen met elkaar in contact te brengen, met een hart voor de natuur en de eenvoud van het leven en in solidaire weerbaarheid met andere vormen van mobiel leven (woonwagenbewoners).

Zingeving

Er is tegenwoordig een gebrek aan open ruimte. Heel wat landelijke gebieden worden ontsierd door willekeurige bebouwing, uitbreiding van woonwijken en industrie. Het Netwerk Alternatieve Reizigers NAR staat geheel achter woon-wagenbewoning of mobiel wonen in het algemeen. Mobiele mensen ontsieren nooit blijvend de omgeving en mits voldoende verantwoordelijkheidszin resten er na hun tijdelijk verblijf geen sporen. Het is een sociaal gebeuren en het biedt een niet te vergelijken vrijheid. 'Onderweg zijn' is voor velen meer dan zich verplaatsen van de ene streek naar de andere; het is ook een reis naar het binnenste van de reiziger zelf en naar het hart van de anderen die zijn pad kruisen.

Doelstelling

Het Netwerk Alternatieve Reizigers NAR wil unieke plekjes waar mobiel levenden en alternatieve gelegenheidstrekkers welkom zijn in een netwerk verenigen. Onze aandacht gaat uit naar ecologische landelijke kernen, eco-boerderijen, braak-liggende gronden, percelen met bouwvallige en verlaten gebouwen, kraakpanden, gemeenschappen en privéinitiatieven. Via inventarisatie kunnen we alternatieve reizigers tegemoetkomen met een uniek aanbod van mogelijkheden om te vertoeven. Ook willen wij die uitzonderlijke woonvorm promoten en naar een breder publiek opentrekken. Zo wil het Netwerk vaak voorkomende vooroordelen neutraliseren.

Werkwijze

Het Netwerk Alternatieve Reizigers NAR wordt gedragen door vrijwillige medewerkers en leden uit voornamelijk Nederland en België die ofwel mobiel wonend zijn ofwel een plaats ter beschikking hebben. De leden zijn – al dan niet tijdelijk – op reis, op 'verplaatsing', of eigenaar/beheerder van een terrein, of gewoon belangstellend. Het Netwerk wil deze belangstellenden met elkaar in contact brengen en de communicatie bevorderen. Dit gebeurt via het tijdschrift 't Narrenschip, dat drie keer per jaar aan hen wordt bezorgd met de publicatie van de lijst van mogelijke verblijfoorden en de NAR-lijst van leden. Hierdoor stelt het al de belanghebbenden in staat om op eigen initiatief onderling contacten te onderhouden. Alle leden kunnen hun eigen inbreng doen in het tijdschrift. Ook organiseert het Netwerk minimaal jaarlijks een bijeenkomst, een 'Gathering' voor reizigers. Deelnemers aan Gatherings zijn zich bewust van hun verantwoordelijk-heid, ook voor alcohol- en ander druggebruik. Er wordt dan ook geen alcohol verkocht op een Gathering.

Zie ook: tentoonstelling   en Geef je op als lid

home